Giovanissimi – Foto gare 31 agosto 2019

Gara – 1

Gara – 2

Gara – 3