Foto gare 15 luglio 2018 – Allievi

Gara – 1

Gara – 2

Gara – 3

Gara – 4

Gara – 5

Gara – 6

Gara – 7

Gara – 8

Arrvio

Podio