Foto 12 luglio 2015

Pre-gara

Partenza 1

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Gara 5

Dopo-Gara