Allievi – Foto gare 9 giugno 2019 – III

Gara – 21

Gara – 22

Gara – 23

Gara – 24

Gara – 25

Gara – 26

Gara – 27

Gara – 28

Arrivo – 1

Arrivo – 2

Arrivo – 3

Volata 3° posto