Allievi – Foto gare 9 giugno 2019 II

Gara – 11

Gara – 12

Gara – 13

Gara – 14

Gara – 15

Gara – 16

Gara – 17

Gara – 18

Gara – 19

Gara – 20