Allievi – Foto gare 23 giugno 2019

Gara – 1

Gara – 2

Gara – 3

Gara – 4

Gara – 5

Gara – 6

Gara – 7

Gara – 8

Gara – 9

Gara – 10

Arrivo

Arrivo – 2

Premiazione – 1

Premiazione – 2

Premiazione – 3