Allievi – Foto gare 22 aprile 2019 – I

Gara – 1

Gara – 2

Gara – 3

Gara – 4

Gara – 5

Gara – 6

Gara – 7

Gara – 8

Gara – 9

Gara – 10

Gara – 11

Gara – 12


Gara – 13


Gara – 14

Gara – 15


Gara – 16


Gara – 17


Gara – 18


Gara – 19

Gara – 20

Arrivo – 1

Arrivo – 2

Podio- 1

Podio – 2

Podio – 3