Allievi – Foto gare 21 luglio 2019

Gara – 1

Gara – 2

Gara 3

Gara 4

Gara 5

Gara – 6

Gara 7

Gara – 8

Gara – 9

Arrivo

Podio

Podio – 2

Premiazione – 1

Premiazione – 2

Premiazione – 3